Gdpr

Gdpr Information

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Ordförande, är personuppgiftsansvarig för behandling av person-/klubbuppgifter i klubbens verksamhet och hanterar uppgifter i t ex medlemsregister, kurs- och kulturarrangemang och bidragsansökningar. Kopior ska finnas hos kassören.

Inbetalning av medlemsavgift innebär godkännande av Appaloosa Horse Club Sweden lagring och hantering av personuppgifter och foton enligt texten i detta dokument.

Vilka uppgifter lagras?

Vi samlar endast in och hanterar uppgifter som är nödvändiga:

  • namn, adress och epost och mobil nr.
  • personnummer endast för att täcka information om firmatecknare för klubben, eller vid tillfällen då det krävs för bidragsansökan
  • Foton till hemsidan inskickade till klubben eller tagna av klubben

Hur används de uppgifter vi lagrar?

Behöriga får endast tillgång till de uppgifter som fordras för att kunna utföra sin uppgift.

Personuppgifterna ska vara aktuella och uppdateras minst en gång per verksamhetsår. De sparas ett år efter utebliven medlemsavgift och raderas därefter

Syfte med lagring av personuppgifter

Vi behöver samla in och hantera personuppgifterna för att kunna:

  • registrera och kontakta medlem
  • skicka ut medlemsbrev och –kort, kallelser, inbjudningar etc
  • genomföra utbetalning av ev ersättning för utlägg

Vem har tillgång till uppgifterna vi lagrar?

Behöriga i klubben får endast den information som fordras för deras specifika uppgift.

 

För att underlätta för medlemmar att hitta varandra har vi en kontaktsida på vår hemsida aphc.se med namn och ort, bild de som vill. För att vi ska publicera där tar vi in ett skriftligt godkännande.


Uppföljning/utvärdering

Information om hur vi hanterar personuppgifter skickas ut till medlemmar via mail/post när medlemsavgift har betalats.