Årsmöte 2024 klart

Årsmötet för ApHC Genomfördes 16 Mars kl 12.00.


Vid Östanå badplats i Vetlanda.Vi träffades på Kommunens stuga vid Östanå badplats i Vetlanda, tyvärr vart vi bara 6 stycken som kunde komma, då det vart lite avhopp på grund av sjukdom.

Dessa kunde dock deltaga digitalt i mötet via messenger, tillsammans med några andra som inte hade möjlighet att deltaga fysiskt på plats.


Mötet kunde genomföras smidigt och lätt utan några kommunikations problem.

Vi fick även möjligheten att avtacka Anita Ek som avgick som Ordförande.
Samt Ingemar Hörnfeldt som avgick efter en längre tid som Revisor för ApHC
och Linda Öhgren i valberedningen.

.


Medlemmarna som kunde komma fysiskt belönades, av en medlem med en gåva innehållande en Kalender samt en Aphc Scarfsslide med scarfs.

Fika Time

För ApHC nya styrelse 2024 blev dessa valda.

Ordförande 1 år : Dian Kocanovic.

Kassör 1 år: Michaela Johansson.

Ledamot 2 år: Filippa Rosborg Erlandsson.


Ledamot 2 år: Ellinor Ericsson.


Ledamot 1 år: Chester Plichta.

Ledamot Suppleant 2 år. Christine Falk

Nyval 1 År på Revisor : Vivi söderberg

Nyval 3 År på Valberedning: Joakim Erlandsson

Sittande i styrelsen  är även.
Ledamoten Leif Ågren.


Vakanta är följande.
Revisor suppleant och två till valberedningen.Känner du någon som är intresserad eller vill du själv jobba aktivt i föreningen så skicka ett meddelande!
valberedningen@aphc.se


Nya eller gamla medlemmar kan betala in medlemsavgiften enligt följande.


Betala in på BG: 5578-6164 eller Swish: 123 129 06 91‬

                250 kronor för enskild 450 kronor för familj.

Meddela din adress enklast via Kontaktformuläret.


Ni når hela styrelsen via mailen styrelsen@aphc.se 


Hälsningar Styrelsen ApHC.